Kapuso Search Na!

Sunday, February 14, 2010

CETV and GMA Korean and Taiwan

Ngayon pinapalabas ang Wish to See You Again sa CETV at sa March 2 ang SBS2009 na pinalabas ng GMA 7 ay ipapalabas ng CETV ang LIFE INHERITANCE. Yan dlawang yan ipapalabs na sa CETV

No comments: